LYCON FINLAND tietosuojakäytäntö

LYCON FINLAND vastaa tilausten yhteydessä vastaanottamistaan henkilötiedoista huolehtien niiden asianmukaisesta käsittelystä ja säilyttämisestä. Tietoja käytetään asiakkaan tekemien tilausten toimittamiseen liittyvissä asioissa, yrityksen järjestämissä markkinointitoimenpiteissä ja muissa asiakassuhteiden hoitamiseen liittyvissä asioissa. Emme luovuta tietoja ulkopuolisille.

Luovuttamalla maksutietonsa kassalla asiakas hyväksyy Visma Pay -palvelun maksuehdot sekä LYCON FINLAND käyttöehdot. Maksukorttitietoja ei tallenneta verkkokaupan järjestelmiin. Pankkitunnuksilla maksaessa asiakas ohjataan verkkopankkien omiin maksupalveluihin, joissa maksutapahtumat tapahtuvat turvallisesti pankin oman maksujärjestelmän kautta.

Luovuttamalla henkilötietojasi LYCON FINLAND hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen mukaiset käytännöt.

Mitä tietoa keräämme?

LYCON FINLAND voi kerätä palveluidensa käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

LYCON FINLANDILLE antamasi tiedot

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
  • maksutiedot, kuten luottokorttitiedot
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  • mahdolliset luvat ja suostumukset
  • mahdolliset muut suostumuksellasi kerätyt tiedot

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

1. Asiakaspalvelu

Henkilötietojasi voidaan käyttää LYCON FINLANDIN palveluiden toteuttamiseen ja käyttäjän tunnistamiseen. Näin voimme tehdä palveluistamme henkilökohtaisempia ja käyttäjäystävällisempiä, esimerkiksi suosittelemalla sinua kiinnostavaa tuotteita tai koulutuksia. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi valintojen toteuttamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn.

2. Markkinointi ja asiakasviestintä

Henkilötietojasi voidaan suostumuksellasi käyttää LYCON FINLAND palvelujen markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun asiakaspalveluun tai palveluihimme liittyvissä asioissa. Uutiskirjeemme voivat sisältää myös LYCON FINLAND hyväksymien yhteistyökumppanien tarjouksia.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Jotkut LYCON FINAND palvelut antavat käyttäjän itse hallinnoida keräämiämme henkilötietoja, valintoja ja suostumuksia. Kehotamme sinua aika ajoin tarkistamaan tietosi kirjautumalla käyttäjätilillesi. Huomioithan, että on sinun tehtäväsi päivittää meille antamasi henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu muutoksia.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Asiakastietojasi koskevan tarkastus- tai poistopyynnön voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@lycon.fi. Käyttäjän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, jonka olet toimittanut LYCON FINLANDILLE. Tiedot rekisteröidyistä henkilötiedoista toimitetaan takaisin samaan sähköpostiosoitteeseen.

Voit myös kieltää LYCON FINLANDIA käyttämästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia, esimerkiksi tietoja esityksiin liittyvistä muutoksista.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

LYCON FINLAND voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojalausekkeeseen ajoittain saadaksesi tiedon tähän tietosuojalausekkeeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii LYCON FINLAND.
Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa info@lycon.fi.

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.